CINTAILAH BAHASA ARAB KARENA KEISTIMEWAANNYA -->
Cari Berita

CINTAILAH BAHASA ARAB KARENA KEISTIMEWAANNYA

Saturday, June 3, 2017

Penulis. Helliyatuz Zakiyah
(Mahasiswi PBA STAIN Pamekasan)
JATIMAKTUAL, ARTIKEL, - Bahasa merupakan alat komunikasi seseorang dengan yang lainnya untuk saling berinteraksi. Diantara bahasa yang mendunia sekarang ini adalah bahasa Indonesia, bahasa inggris, dan bahasa arab. Akan tetapi dari ketiga bahasa itu, bahasa Arab adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain yang menjadi alat komunikasi di kalangan umat manusia. Ragam keunggulan bahasa Arab begitu banyak. Idealnya, umat islam mencurahkan perhatiannya terhadap bahasa ini. Baik dengan mempelajarinya untuk diri mereka sendiri ataupun memfasilitasi dan mengarahkan anak-anak untuk tujuan tersebut.

Ibnu Manzhur (711 h) berkata dalam kitabnya yang terkenal lisaanul-‘arab, di dalam isi muqqaddimahnya yaitu :

فإن الله سبحانه قد كرم الإنسان وفضله بالنطق على سائر الحيوان، وشرف هذا اللسان العربي بالبيان على كل لسان، وكفاه شرفا أنه به نزل القران، وأنه لغة أهل الجنان. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي، والقران عربي، وكلام أهل الجنة عربي ".

“Sesungguhnya Allah SWT. Telah memuliakan manusia, memberikan kelebihan dari seluruh hewan dengan berbicara, dan memuliakan bahasa Arab sebagai bahasa paling indah. Dan cukuplah sebagai keutamaan bahasa Arab karena dengan bahasa tersebut Al-Quran itu turun, serta sebagai bahasa penduduk Surga. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas r.a. bersabda : “Cintailah bahasa Arab karena tiga hal, yang pertama karena aku berasal dari bangsa Arab, kedua Al-Quran berbahasa Arab, dan yang ketiga obrolan penduduk Surge dengan bahasa Arab”.
Keistimewan-keistimewaan bahasa Arab di antaranya:

Bahasa Arab adalah bahasa Al-quran. Allah berfiman:

إن جعلنا قرأنا عربيا لعلكم تعقلون

“Sesunggunya kami telah menjadikan Al-quran dalam bahasa Arab, supaya kalian memahaminya”.

Bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad SAW. Dan bahasa verbal para sahabat. Seperti hadits-hadits Nabi yang di sampaikan kepada kita dengan berbahasa Arab.

Susunan kata bahasa Arab tidak banyak. Kebanyakan terdiri dari tiga huruf saja. ini akan mempermudah pemahaman dan pengucapannya.

Indahnya kosa kata Arab. Orang yang mencermati ungkapan dan kalimat dalam bahasa Arab, ia akan merasakan sebuah ungkapan yang indah dan gampang, tersusun dengan kata-kata yang ringkas dan padat.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan di bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Salah satu keistimewaan dari bahasa Arab adalah Lughatul Qur’an yaitu bahasa Al-quran.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi’e:

“Manusia tidak menjadi bodoh dan selalu berselisih paham kecuali lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab, dan lebih mengutamakan konsep aristoteles”.

Itulah ungkapan imam syafi’e buat umat, agar kita jangan memrgimalkan bahasa kebanggaan umat islam. Seandainya sang imam menyaksikan kondisi umat sekarang ini terhadap bahasa arab, tentulah keprihatian beliau akan semakin memuncak.

Sebagaimana pada zaman dulu, bahasa arab sangat mendapatkan tempat di hati kaum muslimin. Ulama bahkan para khalifah tidak melihatnya dengan sebelah mata. Kebenaran dalam berbahasa dan ketajaman lidah dalam berbahasa menjadi salah satu indikasi keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya saat masih kecil.

Akan tetapi redupnya perhatian terhadap bahasa arab Nampak ketika penyebaran islam sudah memasuki Negara-negara non arab. Antar ras saling berinteraksi dan bersatu di bawah payung islam. Kesalahan ejaan semakin dominan dalam perbincangan. Apalagi bila dicermati realita umat islam sekarang pada umumnya, banyak yang menganaktirikan bahasa arab. Yang cukup memprihatinkan ternyata, para orang tua kurang mendorong anak-anaknya agar dapat menekuni bahasa Arab.

Sama halnya dengan sekarang ini, ternyata 85% kebanyakan orang tidak lagi menyukai bahasa arab, alasannya bahasa Arab itu susah, sulit, dan tidak gaul. Padahal jika dilihat dari keistimewaan-keistimewaan bahasa arab itu tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Bahkan kalangan pesantren pun bahasa arab sekarang di nomor duakan, yang lebih mengutamakan ilmu eksak, bahasa inggris sebagai bahasa internasional, dan sekolahan-sekolahan yang mencetak siswa-siswi sebagai sipil. Nah . . . terus untuk mencetak siswa-siswi, santri, dan mahasiwa-mahasiwi sebagai pemenang bahasa arab tingkat nasional bahkan inetrnasional itu kapan? Jika pada sekarang ini bahasa arab sudah hamper di punahkan.

Sebagaimana keutamaan-keutamaan mempelajari bahasa arab, diantaranya:
Keutamaan bahasa arab sangatlah jelas karena bahasa arab adalah bahasa al-quran al-karim. Alasan ini yang jadi alasan besar kenapa kita harus mempelajari bahasa arab. Di antaranya pada ayat:

ولقد  ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرأنا عربيا غيرذي عوج لعلهم يتقون.

“Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (ialah) Al-quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.” (QS. Az-Zumar: 27-28)

Dengan mempelajari bahasa arab lebih mudah menghafal, memahami, mengajarkan, Dn mengamalkan isi Al-quran.

Orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu akan semakin mudah memahami Islam dari pada yang tidak mempelajarinya sama sekali.

Orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah tersebar hingga saat ini.
Bahasa arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengenakkan hati, serta mentramkan jiwa.

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia.

Ibnu katsir menyatakan:
فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه

“Karena Al-quran dengan kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang mulia yaitu bulan ramadhan. Dari berbagai sisi itu, kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-quran.”

Bahasa  Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hokum bagi manusia.

Dari banyak nya keutamaan mempelajari bahasa Arab sampai keistimewaan bahasa Arab, Apakah Anda termasuk pencinta bahasa Arab?.