"SABAR" Sebuah Artikel Karya Ana Fitriya -->
Cari Berita

"SABAR" Sebuah Artikel Karya Ana Fitriya

Saturday, May 27, 2017

JATIMAKTUAL,  ARTIKEL, - Sabar ialah meninggalkan keluhan / mengomel, dan tidak mengharap balasan dari pekerjaannya, dan mulut menjaga dari hal tersebut yang bersifat melampaui batas keluhan / omelan. Dan juga sabar dalam menghadapi terutusnya nafsu yang sudah ditetapkan agama. Dan kehidupan akan menjadi budak dari nafsu apabila menurutinya, bahkan sebaliknya apabila bersabar darinya akan menjadi raja yang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Haqiqat ialah menciptakan keutamaan atau prioritas dan tatakrama kehidupan, apabila itu sudah tertanam maka akan mendapatkan kesenangan dalam mengerjakannya. Dan menjauhkan diri dari kerusakan, dan diam ketika ornag lain mencacinya, dan menetapkan sabar atas paling kuatnya sabar ketika yang merugikan / kemudharotan menghampirinya.

Dan bersabar atas kesukaran dalam bertaat kepada Allah, maka tidak akan ada kata-kata sabar selagi diri sendiri memanggil nafsu untuk memusuhinya. Seperti halnya bersabar untuk menghadap tuhannya disaat bangun malam diawktu musim semi dan gugur, dan begitu juga sabar dalam menunaikan ibadah puasa.

Padilah@ !!!

Ketahuilah sesungguhnya kemenangan membutuhkan kesabaran. Dan kesuksesan membutuhkan kesulitan, dan kekayaan membutuhkan kesulitan, maka dari situlah adanya atau timbulnya kesabaran.

Sekiranya hanya ini yang dapat dijelaskan dalam padilah-padilah sabar dari segi tekstual, adapun dari segi kontekstual kita harus memahami haqiqat dari sabar telebih dahulu baik dari segi lafadz, makna, baik pengertiannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sempurna dalam kesabaran.

By : Ana Fitriya
Mahasiswi PBA STAIN Pamekasan